چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین عنوان کرد

صرف حدود ۱۵۰میلیون تومان اعتبار برای تعمیر و نگهداری ماهانه چراغ های راهنمایی شهر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به طور میانگین ماهانه حدود۱۵۰میلیون تومان اعتبار برای تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی سطح شهر هزینه می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری اظهار کرد: تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی در عملکرد مطلوب این چراغ ها و به تبع آن جلوگیری از ایجاد گره های ترافیکی و وقوع تصادفات نقش مهمی ایفا می کند.


وی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات مذکور به صورت مستمر تمام چراغ های راهنمایی سطح شهر مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام می شود.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: به طور میانگین ماهانه حدود۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی سطح شهر هزینه می شود.


جهانگیری خاطرنشان کرد: عمده نواقص چراغ های راهنمایی شامل خرابی فانوس، نوسان برق، سرقت و موش خوردگی است.


پایان پیام/

تصاویر مرتبط