چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

لايحه‌ي بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري قزوين تقديم شوراي اسلامي شهر شد

لايحه‌ي بودجه پيشنهادي 3هزار و 495ميليارد ريالي شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته براي سال 91 جهت بررسي و تصويب، تقديم شوراي اسلامي شهر قزوين شد.

 عباس ظاهري، رييس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: اثرات عملياتي کردن بودجه شهرداري قزوين بايد براي شهروندان محسوس باشد تا شهروندان بتوانند زحمات مديريت شهري براي بودجه‌نويسي و عملياتي کردن آن را تشخيص دهند.

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ ظاهري در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين که لايحه‌ي بودجه پيشنهادي شهرداري قزوين ارايه مي‌شد، با بيان اينکه بودجه‌بندي از اقدامات حساس شهرداري‌ها مي‌باشد، افزود: با توجه به اينکه اين لايحه در روز مبارک آغاز دهه فجر ارايه مي‌شود اميدواريم بتوانيم در توسعه پايدار شهري گام‌هاي مهمي در سال آينده برداريم.
ظاهري با بيان اينکه جهت بودجه‌ي سال 91 يه سمت درآمدهاي پايدار سوق پيدا کرده است، بيان کرد: در نگاه اول به لايحه بودجه پيشنهادي شهرداري قزوين مي‌توان حدس زد که شهرداري زحمات خوبي را براي تدوين آن کشيده است.
مسعود نصرتي، شهردار قزوين نيز در اين جلسه با تبريک ايام دهه فجر گفت: مديريت شهري با مشارکت و همکاري استانداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و شهروندان ميتواند زمينه ايجاد توسعه پايدار شهري را فراهم کند.
نصرتي اظهار کرد: اميدواريم بودجه پيشنهادي بر اساس تشريفات قانوني به خوبي توسط شوراي اسلامي رسيدگي شود، چرا که اين بودجه پيشنهادي بر اساس خواسته و نيازهاي شهروندان و با برنامه‌ريزي و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از نمايندگان مردم، کارشناسان و متخصصين دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تهيه و تنظيم شده است.  
وي با بيان اينکه 80 درصد از بودجه پيشنهادي امسال مربوط به هزينه‌هاي عمراني است، بيان کرد: در بودجه پيشنهادي 2هزار و 780ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده است و کل بودجه پيشنهادي سال 91 نسبت به سال جاري، 6درصد کاهش يافته است که با حذف اوراق مشارکت و خط اعتباري از بودجه پيشنهادي سال 91، بودجه سال 91 نسبت به بودجه سال 90، 31درصد افزايش يافته است.
نصرتي با تصريح اينکه هزينه‌هاي جاري و عمراني به ترتيب در بودجه سال 91 نسبت به سال 90، 29درصد افزايش و 12درصد کاهش يافته است، افزود: اولويت اصلي در بودجه سال 91 اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و شروع پروژه‌هاي ضروري است.
وي با بيان اينکه رويکرد شهرداري در خدمات‌رساني بهتر و بيشتر به شهروندان با حداقل هزينه و صرفه‌جويي منطقي بوده است، گفت: در بودجه پيشنهادي سال 91 پروژه‌هاي عمراني منطقه يک در اولويت قرار گرفته است که اختصاص بودجه جهت تملکات، پروژه‌هاي مرمت و نگهداري و روکش آسفالت نمونه‌هاي مصداقي اين رويکرد مي‌باشد.
شهردار قزوين تصريح کرد: در بودجه سال 91 با توجه به اهميت توزيع مناسب بودجه جهت بهره برداري عادلانه شهروندان از امکانات شهري به زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي و پياده‌روسازي سطح شهر اولويت خاصي منظور گرديده به نحوي که افزايش بودجه 167درصدي در پياده‌روسازي و 127درصدي در مرمت و نگه‌داري معابر و 49درصدي در روکش آسفالت را در پي داشته است.
وي با بيان اينکه با توجه به احساس نياز شهر به اجراي تقاطع‌هاي غيرهمسطح 3پروژه جديد در  بودجه سال 91منظور گرديده است، بيان کرد: در بودجه سال 1390فروش اوراق مشارکت يک هزار ميليارد ريالي پيش‌بيني شده بود که در سال 1391 اين رديف بودجه حذف گرديده و مبلغ 550ميليارد ريال بايت درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري با شرکت جهان و افزايش در ميزان وام دريافتي از بانک‌ها به عنوان جايگزين منبع درآمدي پيش‌بيني شده است.
نصرتي تصريح کرد: در بودجه پيشنهادي سال91 بيشترين رقم درآمدي مربوط به درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش عمومي با شرکت جهان از طريق سرمايه‌گذاري، واگذاري و ايجاد ارزش افزوده املاک و تراکم ساختماني و ساير موارد با مبلغ پيشنهادي 550ميليارد ريال و کم‌ترين مبلغ درآمدي در کد درآمدي 3211و ساير موارد با مبلغ 7ميليون ريال مي‌باشد.
وي اضافه کرد: در بودجه پيشنهادي پيش‌بيني شده است هزينه‌هاي پرسنلي براي کارمندان رسمي، استخدام، موقت و پيماني 15درصد افزايش و براي کارگران اعم از رسمي، مدت معين و شرکتي 20درصد افزايش يابد.
شهردار قزوين بهبود عبور و مرور شهري،ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري،ايجاد تاسيسات درآمدزا و برنامه‌ريزي توسعه شهري از اولويت‌هاي اول برنامه‌هاي عمراني در بودجه پيشنهادي سال 91عنوان کرد.
وي بهبود محيط شهري، ايجاد اماکن و فضاي ورزشي و فرهنگي و توريستي، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده، ايجاد ساير تاسيسات حفاظتي شهرها و هدايت دفع آب‌هاي سطحي داخلي شهري از ديگر اولويت‌هاي برنامه‌هاي عمراني در بودجه پيشنهادي سال 91 نام برد.
شهردار قزوين با اشاره به حقوق آشنايي شهروندان با نحوه تهيه و تحقق بودجه شهرداري بيان کرد: طبق مصوبه سال 63 شهرداري‌ها بايد به صورت خودگردان اداره شوند بر اين اساس تاکيد بنده اين است که در سال 91 با سياست گذاري انجام شده در اين راستا حرکت کنيم.
وي با بيان اينکه طبق قانون بايد شهرداري عملکرد سال  90 را براي شوراي شهر تشريح کند، افزود: همچنين شهرداري بايد تحقق و پيش‌بيني وضعيت بودجه سال 91 و توضيحات لايحه را براي شوراي اسلامي ارايه دهد و همچنين آثار اقتصادي و سياست‌ها و خط مشي‌ها شهرداري را در بودجه سال اينده توضيح دهد.
نصرتي با اشاره به اينکه طبق ماده 26 آيين شهرداري، شهرداري مي‌تواند تضاضاي سه جلسه براي يررسي بودجه در شوراي شهر کند، افزود: بودجه‌اي که تقديم شورا مي‌شود بايد بين درآمدها و هزينه‌ها يک تراز ايجاد کند.
وي با اشاره به تحقق 84درصدي بودجه سال 90 تا پايان دي ماه جاري، ادامه داد: براي تحقق 16درصدي بودجه سال 90 تا پايان سال جاري، شهرداري قزوين براي اينکه براي شهروندان يک انگيزه ايجاد کند و با توجه به آغاز دهه فجر و تصويب شوراي شهر طرح 18درصد جايزه خوش حسابي را اجرا مي کند تا شهروندان بدهي‌هاي خود را قبل از تغيير قيمت در سال آينده به شهرداري پرداخت کنند و پيش بيني مي شود بودجه سال 90 شهرداري به طور کامل محقق شود.
نصرتي با اشاره به اينکه تاکنون 84 درصد از بودجه شهرداري در سال 90 تحقق يافته است، افزود: مديريت شهري در بودجه سال 91 به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده است تا با توجه به وضعيت بازار توازن در بودجه سال 91 اعمال شود.
شهردار قزوين بيان کرد: اميدواريم با تصويب شورا اين بودجه در سال 91 محقق شود و به ميزان فعاليت‌هاي فرهنگي و عمراني که خوشبختانه بخش اعظم آن در سال 90 محقق شدهبه همان ميزان در سال 91 محقق شود.
وي با بيان اينکه انتظار داريم با شروع پروژه‌هاي کلان در شهر قزوين استانداري و دستگاه‌هاي اجرايي حداکثر نگاه و مساعدت را داشته باشند، اظهار اميدواري کرد: با مساعدت استانداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بتوانيم در سال 91 کمبودهاي کمک‌هاي مالي دولتي در سال‌هاي گذشته را جبران کنيم.
شهردار قزوين اضافه کرد: شهرداري قزوين مطالبات دولتي دارد که با مساعدت و تاکيدات استانداري تا چند ماه آينده مطالبات پيگيري و تحقق پيدا خواهد کرد.
وي با اشاره به بازديد وزير راه و ترابري از ورودي شهر بيان کرد: با قول مساعدت وزارت راه براي مساعدت مالي اميدواريم بتوانيم احداث تقاطع غيرهمسطح در محور  ورودي بويين زهرا را عملياتي کنيم.
نصرتي اظهار اميدواري کرد: در سفر چهارم هيات دولت به قزوين مصوبات سه سفر گذشته پيگيري و نهايي شود و براي پروژه‌هاي ويژه بودجه‌هاي خوبي اختصاص داده شود.
شهردار قزوين از شوراي شهر اسلامي براي بررسي بودجه و اداره طرح و برنامه براي برنامه‌ريزي و تهيه بودجه تشکر ويژه کرد و گفت: تلاش شده است در بودجه سال 91 براي رسيدن و تحقق اهداف و چشم انداز مديريت شهري با مشارکت شهروندان به يک نتيجه خوبي برسد و قزوين در يک مدت زمان کوتاه به جايگاه واقعي خود برسد.
وي با اشاره به توسعه درآمد پايدار تصريح کرد: مديريت شهري به دنبال توسعه درآمد پايدار است و اين موضوع در همايش‌ها و هر شهري به طور جداگانه به اقتضاي شرايط خودش به اين موضوع پرداخته است و ما انتظار داريم در بخش عوارضات ساليانه، نوسازي و مديريت پسماند و فعاليت‌هاي روکش آسفالت به صورت خودياري انجام شود و از اين طريق به درآمد پايدار دست پيدا کنيم و ما اين رديف‌ها را در صورت توزيع عالانه، جزو درآمدهاي پايدار مي‌دانيم.
وي اضافه کرد: مديريت شهري با توجه به جمعيت 400 هزار نفري يک بودجه 3هزار و 495ميليارد ريالي در سال 91 تعريف کرده است و  اگر بودجه کمتر از اين باشد نمي‌توان شهر را تکميل، توسعه و اداره کرد و پروژه‌ها و مشکلات شهري همچنان باقي مي‌ماند.
شايان ذکر است ، بودجه شهرداري در حوزه طرح وبرنامه شهرداري قزوين تهيه و تنظيم مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط