یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

مجابي، معاون اداري و مالي شهرداري قزوين:

درآمد شهرداري قزوين رشد چشمگيري دارد

درآمد شهرداري قزوين در مرداد و شهريور سال جاري به دليل اجراي طرح جايزه خوش حسابان رشد چشمگيري داشت.

 

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين گفت: شهرداري در شش ماهه نخست سال جاري بيش از 343 ميليارد ريال درآمد داشت.
سيد تقي مجابي در گفت و گو با پيام شهر؛ خاطر نشان کرد: درآمد شهرداري در مرداد و شهريور سال جاري به دليل اجراي طرح جايزه خوش حسابان رشد چشمگيري داشت.
مجابي با اشاره به اينکه درآمدهاي شهرداري به دوبخش پايدار و نا پايدار تقسيم مي‌شود، اظهار داشت: مجموع درآمدهاي پايدار سال جاري شهرداري در شش ماهه نخست افزون بر 34 ميليارد ريال بوده است که اين مبلغ 10 درصد درآمدهاي شهرداري مي‌باشد.
وي ادامه داد: با در نظر گرفتن درآمدهاي عادي شهرداري اين رقم به بيش از 17 درصد نيز مي‌رسد اما به دليل افزايش موقتي درآمد سال جاري در مرداد و شهريور، سهم درآمدهاي پايدار شهرداري که مشتمل بر عوارض نوسازي، کسب و پيشه، پسماند و خودرو مي‌باشد، به نسبت کمتر شده است.
معاون اداري و مالي شهرداري قزوين در ادامه با تکيه بر همين استدلال، تاکيد کرد: کل درآمد شش ماهه سال جاري بدون در نظر گرفتن درآمدهاي مرداد و شهريور ماه و مهر و آبان به جاي آن به طور متوسط 205 ميليارد ريال مي‌شود که با درآمدهاي سال‌هاي پيش نيز همخواني دارد.
مجابي ادامه داد: برنامه‌هاي شهرداري با هدف افزايش درآمدهاي پايدار نسبت به درآمدهاي ناپايدار سياستگذاري مي‌شود، چرا که با رشد درآمدهاي پايدار، منابع قطعي و اطمينان بخش مالي براي شهرداري ايجاد مي‌شود و امکان برنامه ريزي و پيش بيني طرح‌هايي در مسير توسعه، آباداني و عمران شهر امکان پذ ير مي‌شود.
قائم مقام شهردار با اشاره به اينکه سرانه هر شهروند در تامين درآمدهاي شهري تنها 50 هزار ريال است اظهار کرد: اين درحالي است که سرانه‌ي هر شهروند قزويني براي دريافت خدمات که شهرداري آن را تقبل مي‌کند، چهار برابر آن يعني در حدود 200 هزار ريال مي‌باشد؛ در صورتي که با نزديک شدن اين دو رقم به يکديگر و درصد سهم شهروندان در تامين هزينه‌ها، يکي از مصداق‌هاي تحقق درآمد پايدار شهري روي مي‌دهد، که در آن هر شخص هزينه‌هاي شهرنشيني خود را متقبل مي‌شود و در نتيجه امکان ارايه خدمات مطلوب‌تر فراهم مي‌گردد.
معاون اداري و مالي شهرداري قزوين، دريافت هزينه صدور پروانه، عوارض تغيير کاربري و مازاد تراکم و مواردي از اين قبيل را درآمدهاي نا پايدار شهري دانست و گفت: درآمدهاي ناپايدار شش ماهه نخست سال جاري نزديک به 309 ميليارد ريال بوده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط