پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۹

همداني، معاون شهردار قزوين:

بي انضباطي ترافيكي معضل اصلي ترافيك خيابان خيام است

معضل اصلي ترافيك خيابان خيام، بي‌انضباطي ترافيكي و پارك دوبله خودروها در اين خيابان است كه با همكاري افسران پليس راهنمايي ورانندگي مستقر در آن و اعمال مقررات جديد و افزايش جريمه هاي رانندگي اميد واريم مشكل بر طرف شود.

 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت: معضل اصلي ترافيك خيابان خيام، بي‌انضباطي ترافيكي و پارك دوبله خودروها در اين خيابان است كه با همكاري افسران پليس راهنمايي ورانندگي  مستقر در آن و اعمال مقررات جديد و افزايش جريمه هاي رانندگي اميد واريم مشكل بر طرف شود.
سيد مهدي يدي همداني در گفت و گو با پيام شهر، با بيان اينكه خيابان‌هايي كه  در هسته مركزي شهر قزوين واقع هستند، ظرفيت استقرار تعداد بالاي خودرو را ندارند، از شهروندان خواست در هنگام نياز به حضور آنان در مركز شهر از آوردن خودروهاي شخصي به خودداري كنند.
وي در ادامه عنوان كرد: در خيابان خيام كه بيشترين حجم ترافيك را به خود اختصاص مي‌دهد، مسيري براي عبور دوچرخه پيش بيني شده و با تعريض پياده روهاي اين خيابان پياده‌روي در اين مسير آسان تر شده است؛ همچنين وجود خطوط اتوبوسراني و تاكسيراني در خيابان خيام كمي از حجم ترافيك اين محدوده كاسته است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري، تغيير جهت خيابان شهرداري را مقدمه‌اي براي پياده راه  شدن خيابان خيام جنوبي اعلام كرد و گفت: با تغيير جهت خيابان شهرداري، مسير چهار راه شهرداري تا سه راه خيام پياده رو خواهد شد كه البته بايد براي عبور خودروهاي مربوط به مناطق مسكوني اين منطقه تمهيداتي انديشيده شود.
همداني درخصوص پياده رو كردن ميدان آزادي بيان كرد: اجراي اين طرح كار دشواري است و بدون احداث تونل زيرزميني ترافيكي امكان اجراي اين طرح وجود ندارد.
يدي همداني در ادامه اظهار اميدواري کرد؛ انتخاب مهندسين مشاور براي طراحي تونل زيرزميني شهر قزوين انجام و با هدايت ترافيك هسته مركزي شهر به داخل تونل، امكان پياده رو كردن ميدان آزادي فراهم شود.
وي همچنين در خصوص احداث توقفگاهي در محدوده پل طالقاني عنوان كرد: طي هماهنگي‌هاي صورت گرفته از طريق شهرداري قزوين و شرکت عمران و مسکن سازان، زميني در محدوده پل طالقاني به مساحت بيش از پنج هزار متر مربع براي احداث يك توقفگاه مسطح موقت تدارک ديده شده است که تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين از احداث توقفگاهي در محدوده خيابان بلاغي در طرح شهيد انصاري شرقي خبر داد و اضافه كرد: مطالعه احداث توقفگاهي در خيابان دارايي نيز در دست مطالعه و بررسي است.

 

تصاویر مرتبط