سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

توسط سازمان زيباسازي شهرداري قزوين؛

مجسمه سردار در ميدان دفاع مقدس قزوين مرمت شد

پروژه اجراي پايه مجسمه و مرمت مجسمه سردار در ميدان دفاع مقدس (دوراه همدان) به همت سازمان زيباسازي شهرداري قزوين در حال اجراست.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي شهرداري قزوين، محمد اسماعيل حافظي، سرپرست اين سازمان با بيان اينکه پروژه اجراي پايه مجسمه و مرمت مجسمه سردار در ميدان دفاع مقدس (دوراه همدان) در حال اجرا مي‌باشد، گفت: با توجه به لزوم حفظ جذابيت‌هاي بصري در فضاهاي شهري به خصوص ورودي‌هاي شهر، مطالعات مقدماتي به منظور اجراي پايه مجسمه براي ميدان دفاع مقدس به عنوان يکي از ميدان‌هاي ورودي به شهر آغاز شد.
حافظي، با اظهار اينکه پس از مطالعات مقدماتي، پايه مجسمه انتخاب و مجسمه سردار پس از بازسازي و رنگ آميزي در محل جانمايي شد، افزود: اجراي اين پايه بتني به صورت چندين صٌفه و يک هرم شکسته است که در داخل بدنه هرم و روي صٌفه اول نورپردازي تعبيه شده است.
وي ادامه داد: ابعاد صٌفه اول 9 *9 مي‌باشد که به صورت پله‌اي از ابعاد کاهش يافته و در نهايت بعد از گذشت 4 صٌفه، به هرم شکسته با ابعاد 2 *2.5 *3.2 رسيده و مجسمه روي هرم نصب مي‌شود.
اين مسئول ارتفاع کل پايه را 3.5 متر از کف و وزن تقريبي مجسمه را در حدود 9 تن اعلام و تصريح کرد: هدف از اجراي اين پروژه بازپيرايي و بهسازي ميدان دو راه همدان و توجه به موضوع دفاع مقدس و ساخت المان مرتبط با موضوع بوده که در نهايت اين ميدان به عنوان گزينه نهايي انتخاب شد.               
لازم به ذکر است، پروژه اجراي پايه مجسمه و مرمت مجسمه سردار در ميدان دفاع مقدس، با نظارت رضا خليلي کارشناس سازمان زيباسازي، درحال اجراست.
پايان پيام   

 

تصاویر مرتبط