دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

عمويي، مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري:

بازار روز مهديه قزوين مجددا راه اندازي مي شود

با اجراي اين طرح، شاهد بازاري متنوع جهت شهروندان خواهيم بود که انواع ميوه و تره بار، مواد پروتئيني و مواد غذايي را با قيمت و کيفيت مناسب عرضه خواهد کرد.


حسين عمويي، مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين گفت: در راستاي تحقق اهداف سازمان که همانا خدمات دهي مطلوب به شهروندان محترم مي باشد، بازار روز مهديه با مشارکت اتحاديه تعاوني روستايي استان قزوين مجددا راه اندازي مي شود.
وي افزود: با اجراي اين طرح، شاهد بازاري متنوع جهت شهروندان خواهيم بود که انواع ميوه و تره بار، مواد پروتئيني و  مواد غذايي را با قيمت و کيفيت مناسب عرضه خواهد کرد.
 پايان پيام.
 

 

تصاویر مرتبط