دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت:

تلاش‌هاي شهرداري قزوين در بازشناخت هويت قابل تحسين است

مراکز آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي مي‌توانند راه کارهايي در زمينه باز توليد هويت شهري ارايه کنند که ضمن برطرف کردن نيازهاي روزمره، اين باور را نيز تقويت کند که همين نيازها با حفظ باورها و بروز خلاقيت برطرف مي‌شود.

 

عضو هيات علمي دانشگاه علم وصنعت تهران در حاشيه همايش هويت شهري قزوين گفت: در تمام نقاط کشور اعم از شهر و روستا ديده مي‌شود که به هويتمان دست اندازي شده است.
دکتر اصغر مرادي در گفت و گو با پيام شهر؛در پاسخ به اين سوال که وضعيت هويت در ايران را چگونه بررسي مي‌کند، گفت: با اين که هويت شهرهاي ايراني ناديده گرفته شده است اما در عين حال تلاش چنداني نسبت به ايجاد يک هويت با معنا و مطابق فرهنگ اعمال نمي‌شود؛ در برخي از شهرها اين مساله به مرحله‌اي حاد و بحراني رسيده است، اما در صورت ايجاد اين باور که با اصلاح الگوهاي کاري و فرهنگي، تغيير مشي ميسر مي‌شود، مي‌توان روند رو به رشد را باعث شد.
وي خاطر نشان کرد: مراکز آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي مي‌توانند راه کارهايي در زمينه باز توليد هويت شهري ارايه کنند که ضمن برطرف کردن نيازهاي روزمره، اين باور را نيز تقويت کند که همين نيازها با حفظ باورها و بروز خلاقيت برطرف مي‌شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت تهران در معرفي الگوهاي عملي براي حفظ هويت و باز ساخت آن در شهرهاي ايران، بيان کرد: در شهرهايي مانند تبريز در محدوده بازار براي حفظ و تقويت هويت شهري تلاش‌هايي شده و قزوين نيز در اين زمينه تلاش‌هاي به جايي با فعاليت شهرداري و سازمان نوسازي و بهسازي و همکاري ميراث فرهنگي انجام داده که قابل تقدير است و اقدامات مناسب و درخوري در اين زمينه صورت گرفته است.
مرادي گفت: هنگام صحبت از هويت، عرصه‌هاي وسيع فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، سنت و تاريخ و در مقابل تمام آن‌ها توسعه، فراروي ما قرار مي‌گيرد، چرا که انسان ناچار به توسعه به معناي رشد و گسترش است و اگر اين توسعه را به معناي تعالي، ارتقا و رقا و مايه بقا ندانيم طبيعتا دچار روزمرگي مي‌شويم.
وي با اشاره به تجلي اسلام به عنوان بخشي از هويت کشورمان در شوونات مختلف زندگي ايرانيان، خاطر نشان کرد: بايد منش، شيوه و رفتارهايي که در راستاي توسعه صورت مي‌گيرد، منطبق به تفکر و اعتقاد اسلامي‌مان باشد، در واقع به نوعي هويت مان بايد منطبق با ايدئولوژي باشد، در چنين فرهنگي نمي‌توانيم توسعه را به معناي اخص گسترش آن ببينيم، چرا که هدف ما در اعتقاداتمان ارتقاي شان انساني در شهر است.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت تهران تاکيد کرد: محيط زندگي انسان اعم از خانه، محله و فضاي کار جزيي از هويت اوست که بسياري از رفتارهاي اجتماعي‌اش در اين مکان شهري اتفاق مي‌افتد، پس چطور مي‌توان به اين مکان بي اعتنايي کرد و زمان را نيز به فراموشي سپرد.
مرادي با تاکيد بر اينکه ضربان نبض زمان بايد حس شود، چرا که انسان بي زمان دچار مشکلات بسياري در زندگي مي‌شود، ادامه داد: اگر نتوان غروب و طلوع خورشيد و ماه و ستارگان را ديد که احکام الهي منطبق بر اين آيات خداوندي است و در ساختمان‌هايي ساکن شويم که محروم از اين آيات باشيم و گذر زمان را تنها با يک ساعت مکانيکي دريابيم، به طور قطع هويتمان دچار اغتشاش و تعارض مي‌شود به اين دليل که اين مساله با غريزه انساني سازگار نيست. با اين اوصاف تکليف بلند مرتبه سازي، برج سازي و حتي هويت شهر مشخص است.
وي افزود: توجه امروز دنيا به مسايل زيست محيطي دوچندان شده است و از آنجا که بيشترين ارتباط معنوي انسان را با فضا، محيط زيست به صورت يک رابطه مثبت براي تامل، تفکر و تعمق برقرار مي‌کند که در عين حال آيات الهي نيز در آن مستتر است اين تاکيد قابل درک است؛ از سوي ديگر نيز بايد در نظر داشت که انسان نمي‌تواند در محيطي نامنظم و مشوش رشد کند و تفکر ايده ال را براي ارتقاي توليد و آموزش که مبناي توسعه پايدار است، داشته باشد، بنابر اين بر حفظ محيط زيست در دنياي امروز تاکيد فروان مي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه علم وصنعت با اشاره به تامين 60 درصد انرژي کشور سوئد از نور خورشيد با وجود اقليم قطبي آن گفت: انسان زماني که محيط خود را آلوده مي‌بيند بايد بينديشد که چگونه از ابزارهاي ديگر براي تامين نيازهاي خود بدون آسيب رساندن به محيط زيست بهره ببرد؛ در تاريخ خود نيز چنين مواردي داريم و بايد از آن‌ها درس بگيريم و با استفاده از ابزارها و فن آوري جديد بناي ارتقا و توسعه خود را پايه ريزي کنيم و با تفکر درست در مصرف انرژي، نوعي تطابق با محيط زيست جهت حفظ آن را برنامه ريزي و عملياتي کنيم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به يکي از فرمايش‌هاي پيشين رهبر معظم انقلاب در نامگذاري يکي از سال‌ها به نام «اصلاح الگوي مصرف» گفت: اين شعار بسيار مفيد بود چرا که باعث تفکر و تعمق جهت چگونگي و بهبود اصلاح الگوي مصرف به عنوان يکي از مباني توسعه پايدار در جنبه‌هاي مختلف زندگي شد.   
مرادي خاطر نشان کرد: بايد توجه کرد که براي دسترسي به ارتقاي مدنظرمان، الگوهاي توليد، ساختمان سازي و مصرف در زندگي مدني ما ايرانيان بايد تغيير بنيادي و اساسي کند؛ ايران در محدوده کمربند زلزله قرار گرفته و داراي اقليم خاص خود است و نياز به برنامه ريزي لازم در اين زمينه‌ها داريم، بايد آرام آرام حرکت براي ايجاد اين تغيير را آغاز کرده، ابتدا در تئوري و نظر به آن بپردازيم و درک کنيم که کار درست چيست؟ قانع شويم که چنين تغييراتي لازم است. اين مساله در تفکر اساتيد و دانش آموزان و دانشجويان جا بيافتد و به اين کمال فکري برسند، که اتفاقا با مباني ديني ما نيز سازگار است. پس بايد تلاش کنيم که عمل و تفکر و اعتقادمان به يکديگر نزديک و سازگار باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط