سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين خبر داد؛

پيشرفت فيزيکي 50 درصدي عمليات اجرايي تثبيت نيوجرسي‌هاي خيابان بوعلي و امام خميني(ره)

مديرعامل سازمان حمل ونقل وترافيک شهرداري قزوين از پيشرفت فيزيکي 50 درصدي عمليات اجرايي تثبيت نيوجرسي‌هاي خيابان بوعلي و امام خميني(ره) خبر داد.

 

اسماعيل عرشيان، مديرعاملسازمانحملونقلوترافيکشهرداريقزوين گفت: با اعتبار 350 ميليون ريال عمليات اجرايي تثبيت نيوجرسي‌هاي خيابان بوعلي و امام خميني(ره) از پيشرفت فيزيکي 50 درصدي برخوردار است.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، عرشيان با بيان اينکه اين طرح با هدف ارتقا سطح ايمني و تفکيک کردن محورهاي فوق در حال اجرا مي‌باشد، افزود: بلوک‌هاي بتوني (نيوجرسي) محور بوعلي به منظور افزايش ايمني و توجه به منظر شهري و هزينه بالاي تعمير و نگهداري تجهيزات فيزيکي با استفاده از جداول بتوني جايگزين مي‌گردند.
وي با تصريح اينکه در اجراي اين پروژه به منظور تسهيل در دسترسي جريان ترافيک، رويکرد غرب به جنوب تقاطع نادري (راستگرد عبيد زاکان) نيز اصلاح شده است، بيان کرد: همچنين مناسب سازي گذرهاي عرضي عابر پياده در فواصل مناسب در عمليات اجرايي اين پروژه پيش‌بيني شده است.
گفتني است؛ کارفرماي اجراي اين پروژه شهرداري قزوين و دستگاه نظارت سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط