جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۱۶

توسط سازمان آمار و فناوري شهرداري قزوين؛

دوره‌هاي آموزشي پرتال برگزار مي‌شود

دوره‌هاي آموزشي مربوط به پرتال شش اداره و حوزه‌هاي شهرداري قزوين به همت سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري در هفته جاري برگزار مي‌شود.

 

 مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين، در گفت و گو با پيام شهر با بيان اينکه هم اکنون پرتال شهرداري مرکز و مناطق سه گانه آن همچنين پنج معاونت و يازده سازمان تابعه شهرداري قزوين در حال فعاليت است، اضافه کرد: به زودي شش اداره و حوزه‌هاي شهرداري نيز به آن اضافه مي‌شود.
محسن اسفندياري از امور حفاري‌ها، اجراييات، حوزه قزوين+20، دانشگاه علمي کاربردي، سازمان کنترل و ترافيک و پايانه‌ها به عنوان سازمان‌هايي ياد کرد که اين پرتال به زودي در آن‌ها راه اندازي مي‌شود. 
وي در خصوص استفاده از اين سازمان ها اظهار کرد: در راه اندازي اين پرتال با حفظ ماهيت و استقلال هر سازمان، مجموعه شهرداري را به صورت يک خانواده در نظر گرفتيم به طوري که وقتي شهروندان به پرتال مراجعه مي‌کنند مانند اين است که وارد مجموعه شهري شده‌اند.

 

تصاویر مرتبط