جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۱۶

حافظي، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري خبرداد:

اجراي نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان قزوين

نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان قزوين در ابتداي خيابان نادري توسط سازمان زيباسازي اجرا شد.

 

محمد اسماعيل حافظي، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت: نقاشي ديواري سبزه ميدان با هدف نمايش و يادآوري قدمت و پيشينه تاريخي اين ميدان به شهروندان و گردشگران شهر بر مبناي عکسي از آن که متعلق به سال 1312 است، بر ديواري در ابتداي خيابان نادري اجرا شد.
حافظي، در خصوص انتخاب محل اجراي اين نقاشي افزود: محل فوق با توجه به يکسان بودن زاويه ديد ديوار ساختمان با عکس موجود انتخاب شده است.
وي مدت اجراي اين پروژه را 30 روز کاري عنوان و اظهار کرد: در پروژه نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان، مجري تلاش کرده تا نسبت به انتقال طرح به صورت دقيق و با جزييات موجود اقدام کند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط