شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین خبر داد؛

اجرای عملیات احداث نهر در مسیر دسترسی آرامستان بهشت کوثر

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین از اجرای عملیات احداث نهر در مسیر دسترسی آرامستان بهشت کوثر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین؛ سعید عظیمی صدر اظهار کرد: به منظور بهبود دسترسی و رفاه حال شهروندان و زائران آرامستان بهشت کوثر، عملیات احداث نهر در مسیر دسترسی این آرامستان به اجرا در آمده است.

او افزود: هدف از اجرای عملیات احداث نهر، هدایت و دفع آبهای سطحی و همچنین کنترل روان‌آب‌ها در مسیر دسترسی شهروندان و مراجعان به آرامستان بهشت کوثر است.

عظیمی صدر ادامه داد: احداث این نهر به صورت دو طرفه است که در هر طرف 700 متر جدول‌کشی شده و در مجموع در یک هزار و 400 متر اجرا شده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط