شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۳

حافظي، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري خبر داد:

اجراي نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان قزوين در خيابان نادري

نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان در ابتداي خيابان نادري توسط سازمان زيباسازي شهرداري قزوين اجرا شد.

محمد اسماعيل حافظي، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با اعلام خبر اجراي نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان در ابتداي خيابان نادري، گفت: نقاشي ديواري سبزه ميدان با هدف نمايش و يادآوري قدمت و پيشينه تاريخي اين ميدان به شهروندان و گردشگران شهر بر مبناي عکسي از آن كه متعلق به سال 1312 است، بر ديواري در ابتداي خيابان نادري اجرا شد.

حافظي، در خصوص محل اجراي اين نقاشي افزود: اين محل با توجه به يكسان بودن زاويه ديد ديوار ساختمان با عكس موجود انتخاب شده است.
وي مدت اجراي اين پروژه را 30 روز كاري عنوان و اظهار كرد: در پروژه نقاشي ديواري طرح قديم سبزه ميدان، مجري تلاش كرده تا نسبت به انتقال طرح به صورت دقيق و با جزئيات موجود اقدام كند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط