پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

با هدف حمایت از بیماران اوتیسم ؛

المان میدان مینودر به رنگ آبی درآمد

علیرضا منجم سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در آستانه هفته سلامت گفت: با هدف حمایت از بیماران اوتیسم المان مینودر قزوین به رنگ آبی درآمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ، منجم سرپرست این سازمان عنوان کرد: با توجه به اهمیت حفظ سلامتی افراد جامعه، فرارسیدن روز سلامتی و با هدف حمایت از بیماران اوتیسم سازمان زیباسازی شهرداری قزوین نسبت به تغییر رنگ المان میدان مینودر به رنگ آبی اقدام کرده است.

 

تصاویر مرتبط