چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

عظیمی صدر:

بازدید میدانی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از پروژه در دست اقدام آرامستان بهشت کوثر

سعید عظیمی صدر؛ رئیس سازمان آرامستان های شهرداری قزوین، از پیشروی فیزیکی پروژه آرامستان بهشت کوثر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین، سعید عظیمی صدر از پروژه عمرانی آرامستان بهشت کوثر دیدن کرد، و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین ،در حاشیه بازدید از پروژه عمرانی آرامستان بهشت کوثر از زحمات و تلاش های بی وقفه کارکنان در این پروژه قدردانی کرد.

وی در ادامه اظهار کرد، ساخت این پروژه یکی از مهم ترین اهداف این سازمان است و باید برای آماده سازی و به بهره برداری رساندن هرچه سریعتر آن تلاش بیشتری شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط