چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۰۳

اهدای شادی به محلات شهر قزوین با مینی بوس شادی

مینی بوس سیار شادی در راستای ایجاد شور و نشاط نوروزی در میان کودکان قزوینی در سطح محلات کهن شهر تاریخی به راه افتاد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ اجرای برنامه شاد نوروزی توسط مینی بوس سیار شادی از سوم تا هشتم فروردین ماه 1401 برای کودکان و نوجوانان در سطح محلات کم برخوردار و نواحی منفصل شهری از دیگر برنامه های نوروزی سازمان بود.

بنابراین گزارش؛مینی بوس سیار شادی در اولین اجرای نوروزی خود با حضور در سبزه میدان (پیاده راه فرهنگی) به ارائه برنامه های شاد برای کودکان پرداخت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط