شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

در راستای استقبال از بهار صورت گرفت

ترمیم و تعویض جداکننده های فلزی مسیر دوچرخه

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در راستای استقبال از بهار و در قالب ستاد نوروز جداکننده های فلزی مسیر دوچرخه فرودسی ترمیم و تعویض شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: بازدید میدانی از مسیرهای دوچرخه سطح شهر یکی از اقدامات ستاد نوروز به شمار می رود.
وی عنوان کرد: در این راستا تمام مسیرهای دوچرخه سطح شهر مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز اقدامات لازم صورت می گیرد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته ترمیم و تعویض جداکننده های فلزی مسیر دوچرخه فردوسی،خیام ،بلوار مدرس و.... در دستورکار قرار گرفت.
جهانگیری خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدام60جداکننده فلزی مسیر دوچرخه فردوسی که در اثر تصادف تخریب شده بود و یا به سرقت رفته بود، ترمیم و تعویض شد.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط