پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

الهیاری

14 مورد ابلاغ رای پلمب به واحدهای فروش گاز مایع ابلاغ شد

در راستای حفاظت از جان و مال شهروندان 14 مورد جایگاه عرضه گاز مایع ابلاغ جمع آوری گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین، اصغر الهیاری با بیان اینکه پس از بازدید و بازرسی های کارشناسان سازمان از مراکز عرضه و توزیع کالا در قزوین، 14 واحد تجاری که به صورت غیرمجاز دایر و با شرایط غیراستاندارد اقدام به شازژ مخازن LPG می نمودند کشف گردید، اظهارکرد: این واحدها پس از بررسی های اولیه، با حضور نماینده نیروی انتظامی رای تخلیه و جمع آوری دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها این واحدها به دلیل به خطر انداختن شهروندان، جهت اقدامات قانونی و حقوقی به هیئت تشخصی مزاحمت های شغلی ارجاع داده شده است گفت: با هر اقدامی که جان و مال شهروندان را با خطر مواجه کند بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

الهیاری با اشاره به اینکه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به منظور حفظ سلامت، ایمنی و بهداشت شهروندان، مکلف به نظارت دقیق و مستمر از مشاغل شهر قزوین است، یادآور شد: این اقدامات بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداریهای کشور مصوبه وزارت کشور صورت می گیرد و صنوفی که ایجاد مزاحمت، سروصدا، تولید دود، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران شوند ابتدا دو بار اخطار و در صورت رعایت نکردن آن واحد صنفی پلمب خواهد شد.

تصاویر مرتبط