چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

جهانگیری خبر داد

رنگ آمیزی حدود یکهزار مترمربع از گذرگاه های عرضی عابرپیاده شهر

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: حدود یکهزار مترمربع از گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر در قالب ستاد نوروز رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: رنگ آمیزی گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر یکی از اقدامات لحاظ شده در ستاد نوروز به شمار می رود.
وی عنوان کرد: در این راستا حدود یکهزار مترمربع از گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر با استفاده از رنگ ترافیکی باکیفیت رنگ آمیزی شده است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در رنگ آمیزی گذرگاه های عرضی عابرپیاده در قالب ستاد نوروز و برای ستقبال از بهار اولویت با معابر هسته مرکزس شهر، خیابان های اصلی و ورودی های شهر است.
جهانگیری با بیان اینکه رنگ آمیزی گذرگاه های عرضی عابرپیاده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: گذرگاه های عرضی عابرپیاده به دلیل نقش کلیدی که در افزایش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده ایفا می کند، بسیار حایزاهمیت است بنابراین هر ساله در اواخر شهریور ماه به مناسبت بازگشایی مدارس و پایان سال به مناسبت فرارسیدن نوروز نسبت به رنگ آمیزی گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر اقدام می شود.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط