پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۷

جهيزيه عروس جوان در آتش سوخت

آتش سوزي منزل مسکوني دو طبقه در اقباليه سوختگي و دود زدگي 4 نفر از اعضا يک خانواده را به همراه داشت و طي اين حادثه جهيزيه عروس جوان در آتش سوخت

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در اين حادثه طبقه اول منزل مسکوني كاملا شعله ور شده بود و 4 نفر از اعضا يک خانواده  به دليل وجود دود و شعله فراوان در طبقه دوم ساختمان گرفتار شده بودند كه با تلاش آتش نشانان و استفاده از نردبان دستي نجات يافتند و از ساختمان خارج شدند.

اين گزارش حاکي است در اين حادثه آتش نشانان ايستگاه 3 سازمان آتش نشاني قزوين به عنوان نيروي کمکي به آتش نشاني اقباليه پيوستند و همزمان با ايمن سازي محل حادثه و استفاده از تجهيزات خاموش کننده با مهار شعله هاي آتش و جلوگيري از سرايت آن به طبقه دوم آتش سوزي را کاملا خاموش کردند.
طبقه اول ساختمان به دليل عدم حضور مالک با خسارت زيادي روبرو شد و جهزيه عروس جوان در ميان شعلهاي آتش کاملا سوخت

گفتني است در زمان حضور نيروهاي سازمان آتش نشاني قزوين در محل ، آتش نشانان همزمان با ايمن سازي و استفاده از 2 رشته لوله آبرسان تلاش خود را براي مهار شعله هاي آتش را  آغاز کردند و موفق شدند با خاموش کردن آتش سوزي در کمترين زمان ممکن از افزايش خسارت جلوگيري کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط