سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

ترابی خبر داد؛

هدیه شهرداری قزوین به شهروندان خوش حساب

مهدی ترابی ، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین از 20 درصد هدیه خوش حسابی شهرداری قزوین به شهروندان در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قزوین؛ ترابی گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به صورت نقدی و یکجا از 23 تا 26 اسفند ماه اقدام کنند از20 درصد هدیه خوش حسابی شهرداری قزوین بهره مند خواهند شد.

ترابی افزود: هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده مشمول 50 درصد هدیه خوش حسابی می شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط