پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۷

نصرتي، شهردار قزوين:

تهيه طرح جامع ترافيک قزوين همراه با 8 کلان شهر کشور انجام مي شود

قزوين جزو معدود شهرهايي است که در کنار 8 کلان شهر کشور نسبت به تهيه طرح جامع ترافيک اقدام نموده و اين موضوع در جايگاه خود شايسته تأمل است.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين در سخناني در اين جلسه با بيان اين مطلب که همزماني تهيه طرح تفصيلي و طرح جامع ترافيک قزوين باعث شده که بسياري از الزامات هر يک از اين طرحها توسط ديگري رعايت شود و مورد توجه قرار گيرد اظهار داشت: قزوين جزو معدود شهرهايي است که در کنار 8 کلان شهر کشور نسبت به تهيه طرح جامع ترافيک اقدام کرده و اين موضوع در جايگاه خود شايسته تأمل است.
نصرتي ادامه داد: با توجه به حساسيت و نگاه خوبي که در شوراي شهر نسبت به بحث عبور و مرور شهري وجود دارد پيشنهاد مي‌شود تداوم برگزاري اين نشست در دستور کار قرار گيرد.
شهردار قزوين با تصريح اينکه در طرح جامع ترافيک 27 تقاطع براي شهر قزوين در نظر گرفته شده است و ما براي اجراي آنها نياز به الويت بندي داريم، در واقع مشاور طرح بايد بررسي و اعلام کند که بحراني‌ترين و حساس‌ترين نقاط براي اجراي اين تقاطعها کدام نقاط است، تأکيد کرد: ما به دنبال احياي يک شهر تاريخي، فرهنگي، گردشگري، دانشگاهي و بازرگاني مطابق تعريف طرح توسعه شهر قزوين هستيم و شرايطي که امروز براي انتقال دولت و جمعيت مرکزي کشور فراهم است رشد غيرطبيعي جمعيت را به اين شهر وارد و ما را براي دست‌يابي به آن جايگاه مورد نظر با چالش‌هايي مواجه مي‌کند؛ از همين رو ضرورت دارد آسيب شناسي کنيم و تهديدها را به فرصت تبديل و به عنوان شهري همجوار پايتخت بيشترين بهره‌گيري را از فرصتها کنيم.
وي گفت: شهرک‌هاي خوابگاهي، جاذبه‌هاي تجاري و گردشگري و تاريخي شهر همگي مواردي است که بايد در تهيه اين طرح مورد توجه قرار گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط