شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

دومین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برگزار شد

دومین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با رویکرد تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی سال‌های 1402 تا 1406 با حضور سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی به‌عنوان دبیر ستاد راهبری و معاونین شهردار قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، موسوی در این جلسه گفت: ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با مدیریت شهردار قزوین به‌عنوان رئیس ستاد راهبری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، دبیر اجرایی و مشارکت سایر معاونین شهردار به‌عنوان اعضای ستاد راهبری مسئولیت تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی-عملیاتی را بر عهده دارند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین افزود: ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین به استناد ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مصوبه شورای شهر قزوین به دستور شهردار قزوین با رویکرد تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهرداری قزوین، آشنایی با فرآیند تدوین برنامه سوم و بررسی نتایج ارزیابی و پایش برنامه دوم تشکیل شده است.

موسوی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین در کارگروه‌های 9گانه تصریح کرد: برنامه پنج‌ساله سوم راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری قزوین برای سال‌های 1402 تا 1406 ذیل سند چشم‌انداز ملی، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح‌های موضوعی در کارگروه‌های نه‌گانه حکم روایی و هوشمند‌سازی، شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، مالی و اقتصادی، مدیریت بحران، محیط‌زیست و خدمات شهری و کارگروه تلفیق تهیه و تدوین می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در پایان با بیان اینکه این ستاد، نهاد مشورتی برای تصمیم سازی و اجرای دقیق فعالیت‌های اجرایی حوزه‌های زیرمجموعه شهرداری قزوین بوده و مسئولیت هدایت و نظارت بر روند تهیۀ برنامۀ جامع شهرداری را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: در ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین، معاونین شهردار قزوین با حوزه‌های موضوعی متنوع و گسترۀ فعالیت سازمان‌های 17 گانه شهری حضور فعال دارند و امکان عملیاتی بودن برنامه و توجه آن به محیط پیرامون شهر و شهروندان را بررسی و تسهیل می‌کنند.

پایان پیام.

 

 

 

تصاویر مرتبط