شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

عظیمی صدر خبرداد:

بازسازی و مرمت بازیگاه کودک در آرامستان بهشت فاطمه (س)

سعید عظیمی صدر رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین، از شروع بازسازی و مرمت بازیگاه کودک در آرامستان بهشت فاطمه (س) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛عظیمی صدر گفت: در راستای فراهم سازی بستری مناسب و دورکردن کودکان خانواده های مراجعین داغدیده از فضای حزن و اندوه، اقدامات لازم جهت بازسازی و مرمت بازیگاه کودک در آرامستان بهشت فاطمه (س)  صورت گرفت.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین، در آخر اظهار کرد: این بازیگاه  در مساحت 700 متر مربع بازسازی شد ودر حال حاضر آماده بهره برداری است.

تصاویر مرتبط