شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

بهرامی:

312 متر مربع پیاده روسازی آسفالت و کفپوش در ناحیه آزادگان انجام شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در ناحیه شهری آزادگان منطقه دو شهرداری قزوین در بهمن ماه امسال 312 متر مربع پیاده روسازی آسفالت و کفپوش انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به ساخت پیاده‌رو آسفالت و کفپوش در سطح ناحیه شهری آزادگان در بهمن ماه امسال، اظهار کرد: در این مدت، در ناحیه شهری آزادگان منطقه دو شهرداری قزوین 300 مترمربع پیاده‌رو سازی آسفالت انجام شده است.

بهرامی تصریح کرد: در ناحیه شهری آزادگان در بهمن ماه امسال، 12 مترمربع، پیاده‌رو کفپوش شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین هدف از اجرای این پروژه را ارتقای کیفیت معابر و مناسب سازی پیاده‌روها به منظور تسهیل در عبور و مرور عابران و زیباسازی معابر عنوان کرد و افزود: منطقه دو شهرداری قزوین تمام تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی شهروندان و افزایش استانداردهای شهری انجام می دهد.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط