پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

گسترش طرح گردشگری و سلامت باراجین

جلسه بررسی طرح توجیهی گردشگری سلامت درسازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین برگزارشد.

طرح گردشگری سلامت پیرامون گسترش فضای رفاهی تفریحی باراجین و جذب گردشگر با تاکید بر گسترش مکانیزم های سلامتی شهروندان به سازمان سرمایه گذاری پیشنهاد شده است.

در این جلسه ضمن ارزیابی کلیات موضوع پروژه ، زیر ساخت های لازم مورد تاکید قرار گرفت ومقرر گردید این طرح توسط منطقه نمونه گردشگری باراجین و شرکت دهکده طبیعت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر و دقیق تر قرار بگیرد.

تصاویر مرتبط