پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

صالحی:

ادامه عملیات بهسازی باغچه های چهارراه ولی عصر(عج)

با اتمام عملیات خاکبرداری و آماده سازی بستر در سه باغچه چهارراه ولی عصر(عج)، عملیات بهسازی باغچه ها با تغییر الگوی کاشت و با هدف افزایش سطح کیفی فضای سبز و زیباسازی منظر ورودی شهر، با کاشت انواع گیاهان پوششی و صخره ای در مراحل پایانی قرار دارد.

لازم به ذکر است؛ عملیات بازپیرایی و بهسازی در دیگر بسترهای فضای سبز ادامه دارد.

تصاویر مرتبط