سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

صالحی:

توسعه سیستم آبیاری قطره ای در فضای سبز قزوین

در راستای نگهداری بهینه از فضای سبز شهری و مدیریت مصرف آب خام و ارتقا و توسعه شبکه تحت فشار آبیاری، طی دی ماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار متر عملیات لوله گذاری اصلی و فرعی به همراه نصب اتصالات و قطره چکان به منظور توسعه آبیاری قطره ای در طرح های توسعه فضای سبز شهری اجرا شده است.

لازم به ذکر است؛ طی این مدت، بستر میانی بلوار امام علی(ع) و شهید باهنر، حاشیه های بلوار امیرکبیر، شهید چگینی، فضای سبز خطی بلوار انصارالحسین(ع) و شرق بلوار ایران تحت پوشش آبیاری تحت فشار قطره ای قرار گرفته است.

تصاویر مرتبط