پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

اولین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برگزار شد

سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری اولین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برای تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی سال‌های 1402 تا 1406 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، موسوی گفت: اولین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین به استناد ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مصوبه شورای شهر قزوین به دستور شهردار قزوین با رویکرد تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهرداری قزوین، آشنایی با فرآیند تدوین برنامه سوم و بررسی نتایج ارزیابی و پایش برنامه دوم با حضور معاونین شهردار قزوین برگزار شد.

موسوی با اشاره به این‌که هدف از تشکیل ستاد راهبری برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری قزوین، راهبری، هماهنگ‌سازی، تلفیق و پشتیبانی علمی برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد در مجموعه مدیریت شهری است افزود: ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین، تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی و اجرایی معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های تحت پوشش شهرداری قزوین را به سطح محلی نزدیک‌تر کرده و به عبارتی جنبۀ مردمی تصمیمات آنان را پررنگ‌تر می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با بیان اینکه این ستاد، نهاد مشورتی برای تصمیم سازی و اجرای دقیق فعالیت‌های اجرایی حوزه‌های زیرمجموعه شهرداری قزوین بوده و مسئولیت هدایت و نظارت بر روند تهیۀ برنامۀ جامع شهرداری را بر عهده دارد تصریح کرد: در ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین، معاونین شهردار قزوین با حوزه‌های موضوعی متنوع و گسترۀ فعالیت سازمان‌های 17 گانه شهری حضور فعال دارند و امکان عملیاتی بودن برنامه و توجه آن به محیط پیرامون شهر و شهروندان را بررسی و تسهیل می‌کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: ستاد راهبری برنامه بر تمامی مراحل تهیۀ برنامه نظارت خواهد کرد و مهم‌ترین وظایف آن تدوین آیین‌نامۀ داخلی ستاد راهبری، نظارت بر انتخاب و فعالیت و هماهنگی با مشاورین برنامه، شورای اسلامی شهر و شهرداری، نظارت، پیگیری و اطلاع‌رسانی همگانی در رابطه با مراحل پیشرفت برنامۀ، نظارت بر تهیه و تأیید گزارش تشخیص، دستور کار، شرح خدمات خاص و برنامۀ جامع توسعۀ شهری، بررسی و ارزیابی برنامه، تأیید اولویت‌های شهر و اسناد راهبردی، ارائه اصلاحات و موارد بازنگری برنامه راهبردی، بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی، تأمین منابع مالی برنامه، تأیید مدل و نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد، همسوسازی نظام‌های ارزیابی عملکرد موجود در راستای ارزیابی و مدیریت عملکرد برنامه برای ارسال به شورای اسلامی شهر قزوین به منظور بررسی و تصویب است

موسوی با اشاره به چگونگی ساختار ستاد راهبری تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین توضیح داد: بر اساس ساختار تعریف‌شده، شهردار قزوین به‌عنوان رئیس ستاد راهبری، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، دبیر اجرایی و سایر معاونین شهردار به‌عنوان اعضای ستاد راهبری مسئولیت تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی عملیاتی را بر عهده دارند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در پایان با بیان این‌که مصمم هستیم تا برنامه راهبردی عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مجموعه مدیریت شهری و دریافت نظرات متخصصان و مشاوران توانمند حوزه شهری و بر اساس اسناد فرادست با رویکرد علمی و با اهدافی قابل حصول تدوین کنیم خاطرنشان کرد: برنامه پنج‌ساله سوم راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری قزوین برای سال‌های 1402 تا 1406 ذیل سند چشم‌انداز ملی، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح‌های موضوعی در کارگروه‌های نه‌گانه هوشمند‌سازی، شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، مناطق و سازمان‌ها، اداری و مالی، مدیریت بحران، محیط‌زیست و خدمات شهری تهیه و تدوین می‌شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط