سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۱

کاظمي, مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين خبرداد:

عدم استفاده از آب شرب در آبياري فضاهاي سبز بوستان ها

استفاده از آب شرب جهت آبياري بوستان هاي قزوين نزديک به صفر است و از افتخارات قزوين اين است که با توجه به منابع آبي موجود 100 در صد بوستان هاي آن از آب خام تغذيه مي شوند.

 

مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: استفاده از آب شرب جهت آبياري بوستان هاي قزوين نزديک به صفر است و از افتخارات قزوين اين است که با توجه به منابع آبي موجود 100 در صد بوستان هاي آن از آب خام تغذيه مي شوند.
سيد مهدي کاظمي در گفتگو با پيام شهر، با اشاره به اينکه تنها در سرويس هاي بهداشتي وآب خوري بوستان هاي شهر از آب شرب استفاده مي شود از بهره برداري آبگرمکن خورشيدي در بوستان هشت بهشت خبرداد.
وي اظهار کرد: 99 درصد فضاهاي سبز قزوين توسط بخش خصوصي اداره مي شود، که در سال جاري 15 پيمان کار در مواردي چون، نگهداري ابنيه بوستان ها، ميادين، آب نماها، سرويس هاي بهداشتي ومعابر دسترسي به بوستان ها با سازمان فضاي سبز همکاري دارند.
مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري گفت: تمامي فضاهاي سبز استان از منابع زيرزميني تغذيه مي شوند و تنها براي آبياري بوستان باراجين از آب رودخانه استفاده مي شود، که با توجه به خشکسالي فصل تابستان در اين منطقه، امسال براي اولين بار از آب چاه هاي داخل شهر براي آبياري اين بوستان استفاده شد.
کاظمي با بيان اينکه استانداردهاي آبياري فضاهاي سبز جهاني است، و هدف و ملاک آن رسيدن به بهبود در روش ها و شيوه هاي آبياري است، که با توجه به دو عامل شرايط محيطي و گونه گياهي انتخاب مي شود در خصوص ميزان برداشت از آبهاي زيرزميني جهت آبياري گفت: اين منابع ظرفيت خاصي دارند، و اجازه برداشت بيش از حد معين از آنها وجود ندارد، که اين امر سبب مي شود براي احداث بوستان در يک منطقه به ظرفيت هاي آبي آن منطقه توجه شود.
مديرعامل سازمان پارک ها وفضاي سبز شهرداري با تاکيد بر اهميت بهره گيري از روش هاي نوين آبياري گفت: در قزوين از روش هاي آبياري نوين مانند تحت فشار، مخفي شونده، خودکار و هوشمند استفاده مي شود، که به کارگيري آنها سبب پخش يکنواخت آب و کاهش مصرف مي شود.
کاظمي گفت: آبياري فضاهاي سبزبه جز در جاده بويين زهرا به روش قطره اي ودر ضلع شمال و جنوب اتوبان به روش تمام قطره اي صورت مي گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط