یکشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۸

اسماعيلي, مدير تدوين و مقررات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري:

يك دوره آموزشي براي کارکنان اجرائيات مناطق شهرداري قزوين برگزار شد

يك دوره آموزشي براي کارکنان اجرائيات مناطق شهرداري قزوين در حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري جهت آسنايي با قوانين برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ جاويد اسماعيلي، مدير تدوين و مقررات معاونت شهرسازي و معماري گفت:با توجه به تصميم گيري جلسه معاونين و مديران مقرر گرديد، يك دوره آموزشي براي کارکنان اجرائيات مناطق در 23 مهر ماه سال 90 در معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد .
وي اظهار کرد: رعايت مقررات و بخش نامه ها, نحوه رعايت برو كف در ساختمان, رسيدگي به تقاضا و تعميرات ساختماني , اجراي احكام, رعايت لايحه اخذ عوارض تصرف معابر, ممنوعيت هر گونه تصرف و ايجاد مانع ، استفاده از شوارع, ممنوعيت پوشش انهار,اخذ پروانه قبل از هر گونه اقدامات عمراني ، تخريب و گود برداري,رعايت حفظ سيما و منظر شهري در پلاك در حال احداث,آموزش رعايت ارتفاع هاي سايه بان ها ، در سر در مغازها و غيره,مشخص نمودن محدوده حرائم قانوني و استحفاظي, آموزش نقشه هاي طرح تفصيلي ، تراكم و كاربريها,آموزش تخلفات ساختماني ، بررسي گزارشات مهندسين ناظر ، نحوه ارائه و اخطار ها از جمله موضوعاتي كه در اين دوره آموزشي مطرح شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط