یکشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۸

رئيس و اعضاي شوراي شهرو شهردار قزوين باساکنين محله حيدري ديدارکردند

رئيس و برخي ازاعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداربه همراه برخي ازمعاونين ومديران عامل سازمان هابا جمعي از نمازگزاران محله حيدري درمسجدموسي بن جعفر (ع) درخصوص بررسي مشکلات شهري ديدارکردند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهرقزوين دراين ديدار گفت: مردم از مسئولين به ويژه کساني که به صورت مستقيم براي مديريت کارها انتخاب مي‌شوند، مي‌خواهند خواسته‌هاي آنان را پيگيري كنند و اين خواسته‌ها را در برنامه‌هاي مختلف به برگزيدگان خود اعلام مي‌کنند.
ظاهري با بيان اينکه هر مسوولي با هر ويژگي و تواناي نمي‌تواند از نظرعملي و فکري به تنهايي مسائل را حل کندو نيازمند ارتباطات دائمي و چهره به چهره بامردم است، افزود:هر ميزان مسئولين بيشتر درجامعه حضور يابند با واقعيت‌ها به صورت ملموس‌تري مواجه مي‌شوند.
مسعود نصرتي، شهردارقزوين نيزدراين ديدار گفت: درسطح شهرقزوين کمي و کاستي فراواني وجود داردوما نيزادعايي نداريم که شهر ايده آلي داريم، ولي ادعا مي‌کنيم خانواده شهرداري درکناراعضاي شوراي اسلامي شهر عزم جدي دارندکه با همت همگاني و طرح هاي کارشناسي زير بنايي وروبنايي، کليه عقب ماندگي هارا مرتفع کنند.
نصرتي اظهارکرد: در خصوص وضعيت فعلي اين منطقه از شهر بايد منصفانه بررسي کنيم ودلايل بروز اين وضعيت رابه صورت منطقي بشناسيم و راهکارهاي رفع اين معضلات را بررسي و اجرايي نماييم.
وي در ادامه به احداث محله هادي آباد و حيدري درسال 1345 درپي احداث شهرصنعتي البرز و استقرار کارگران درواحدهاي 16 متري تا 70 متري اشاره کردو گفت:عرض گذر برخي معابر هادي آياد و حيدري حداقل يک متر و حداکثر 3 متر راست و طول بسياري از کوچه‌ها در ناحيه حدود 200 متر است و از نظر بافت شهر نشيني پرتراکم‌ترين قسمت شهر به لحاظ جمعيت بوده و بدين لحاظ از نظر وجود کاربري‌هاي عمومي كمبود دارد.    
شهردار قزوين احداث شبکه فاضلاب را در کوچه هاي محله حيدري و هادي آباد به دليل ويژگي‌هاي خاص کم عرضي ونزديکي منازل مسکوني مشکل دانست و افزود: به هرتقدير اداره آب و فاضلاب، برنامه‌هاي خود راباوجود انواع تنگناهاومشکلات عملياتي مي کندو بعد ازاتمام آن شهرداري نسبت به ترميم و روکش آسفالت اقدام خواهد کرد.
نصرتي با اعلام اين خبر که درشمال هادي آباد يک بلوک مخصوص انتخاب شده است که قراراست با 330 ميلياردريال اعتبار خانه‌ها و زمين مزبور براي احداث فضاي سبز و فضاي مسکوني بهره برداري ‌شود، اضافه کرد: دراين طرح بايد تعدادي خانه مسکوني خريداري شود که تاکنون 45 ملک تملک شده است.
وي با اعلام اينکه اگردراين منطقه زمين خالي موجود باشد شهرداري اقدامات وبرنامه هاي خودرابراي افزايش سرانه کاربري‌هاي عمومي اجرايي مي‌کند، افزود: در سال گذشته روکش آسفالت دربرنامه شهرداري قرارداشت ولي برنامه‌هاي اجراي آب وفاضلاب به اتمام نرسيد.
شهردارقزوين باتأکيد بر اين نکته هادي آباد و حيدري 50 سال است باحداقل هااداره مي‌شود، افزود: تغيير در اين بافت نگاه ويژه و همراهي کليه ساکنين رامي طلبدکه برنامه ريزي مديران شهري زودتر به بار بنشيند.
همچنين حسين بهزادپور، مديرمنطقه دوشهرداري قزوين گفت:مديريت شهري براساس برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت خودو در قالب بودجه ساليانه که به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر مي‌رسد اقدام عمراني و خدماتي در سطح شهر صورت مي‌دهد.
بهزاد پوربا اعلام اينکه درآمد شهرداري که از عوارض ساخت وسازو... تأمين مي‌شود، افزود: شهرداري خواسته‌هاي شوراي شهررا از طريق شوراياري‌ها، نظرخواهي از مردم، ائمه جماعت و معتمدين بدست مي آوردو جزو برنامه‌هاي عملياتي خود قرارمي دهد.
وي با اظهاراينکه طرح احداث گذرغربي و شرقي درمحله حيدري قزوين ملغي شده است وساکنين از نظرنوسازي بافت و ساخت وسازمشکلي ندارند، گفت:طرح‌هاي ديگري باهدف ايجاد دسترسي‌هاي جديد و تعميض برخي معابرمطابق طرح تفصيلي فعلي شهردرحال اجرااست.
مدير منطقه دو شهرداري قزوين نيز درخواست تعميرات جزئي و افزايش تراکم براي خانه‌هاي قديمي در محله هادي آباد و حيدري را به دليل احداث غير مهندسي آن فاقد وجاهت دانست و گفت: ساکنين با تجميع پلاک‌ها مي‌توانند از تسهيلات بافت فرسوده و معافيت عوارض شهرداري استفاده کنند.
لامعي، مدير آب و فاضلاب شهرستان قزوين نيز گفت: اجراي هر پروژه‌اي زمان بر است و تا کنون 16 کيلومتر در محله هادي آباد و 18 کيلومتر در حيدري کار شبکه فاضلاب شده است و با توجه به محدوديت حضور دستگاه‌هاي ماشين آلات حفاري بسياري از امور عملياتي به صورت دستي انجام مي‌شود که زمان کار را زيادتر کرده است.
لامعي در ادامه تعويق در اجراي پروژه‌هاي فاضلاب را با عقب ماندگي توليد لوله‌هاي مربوط توسط شرکت‌هاي توليد کننده مرتبط دانست و افزود: مردم با انجام اتصال خروجي فرعي فاضلاب منازل به شبکه اصلي فاضلاب، اين سازمان را در اتمام سريع‌تر و کامل‌تر ياري مي‌کند.
 عبدالعلي دربندي زاده، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين نيز حجم زباله توليدي در محله هادي آباد و حيدري را بسيار زياد دانست و گفت: رفت روب کوچه‌ها و معابر به موقع انجام مي‌شود که مغازه داران و ساکنين نيز بايد در رعايت نظافت شهري همراهي لازم را داشته باشند.
دربندي زاده نصب سطل زباله‌هاي بزرگ را در معابر کوچک منطقه هادي آباد و حيدري غير کارشناسي دانست و افزود: وجود لجن‌ها در وسط کوچه‌ها ناشي از هدايت فاضلاب منازل به کوچه است.
سعيد وزيري نژاد، مدير عامل سازمان فرهنگي-ورزشي شهرداري قزوين نيز در پاسخ به سؤالات نمازگزاران اين مسجد گفت: مجموعه ورزشي در اين منطقه با 5 زمين ايجاد شده است و شهرداري مجموعه ورزشي سپهر را با 40 ميليون تومان تکميل و نهايي و در اختيار کاربران قرار داده است.
 وزيري نژاد به احداث کتابخانه و زور خانه در اين منطقه با کمک شهرداري اشاره کرد و افزود: با هماهنگي شوراياري اين محله در صورت تعيين تکليف زمين کنار حمام ياقوت، زمين ورزشي ديگري در اين محله احداث مي‌شود.
وي با اشاره به برنامه ريزي براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي متنوع در اين محله با مرکزيت مسجد موسي بن جعفر با هدف اطلاعه رساني، آشنا کردن جوانان با هويت ايراني، اسلامي، اجراي اردوهاي متنوع گفت: در صورت آمادگي داريم برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و ورزشي اين محله‌ها را در مراکز اين سازمان پوشش دهيم.
سيد مهدي کاظمي، مدير عامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين نيز گفت: در صورت تأمين زمين، بوستان جديدي در اين محله احداث مي‌شود و بزودي برنامه بهسازي وضعيت در بوستان شهر را اجرايي خواهد کرد.
کاظمي با اظهار اينکه در سال جاري براي تأمين امنيت بوستان‌هاي سطح شهر قرارداد 300 ميليون توماني با نيروي انتظامي منعقد شده است، اعلام کرد: براساس آمار ميزان جرم در اين بوستان‌ها به شکل قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته است.
جواد صباغان مدير عامل سازمان تاکسيراني قزوين نيز گفت: با افزايش تعداد اتوبوس‌ها مشکل تأخير اتوبوس‌ها در اين محله براي ارايه خدمات مطلوبتر به ساکنين حل مي‌شود و با داير شدن خط تا يک ماه آينده سايه به ان ها سر جاي خودشان قرار مي‌گيرند.
گفتني است در اين ديدار ساکنين در خصوص وضعيت پياده روها، کنده کاري‌ها و در تقاطع بنياد شهيد، لجن‌هاي موجود در شهرها، روشنايي معابر، نام‌گذاري کوچه‌ها، خطوط اتوبوسراني، ساماندهي سه شنبه بازار، وضعيت آسفالت و ... بخش شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط