شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۳

گزارش تصويري از پروژه تله سيژ كامان و زرشك قزوين

گزارش تصويري از پروژه تله سيژ كامان و زرشك قزوين در پروژه تفريحي - رفاهي كاسپين شهرداري قزوين( عكس - فرهاد عباسي)

گزارش تصويري از پروژه تله سيژ كامان و زرشك قزوين در پروژه تفريحي - رفاهي كاسپين شهرداري قزوين( عكس - فرهاد عباسي)

تصاویر مرتبط