چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

با حكمي از سوي شهردار؛

مديران عامل جديد سازمان هاي مديريت پسماند و پايانه هاي مسافربري قزوين منصوب شدند

مديران عامل جديد سازمان هاي مديريت پسماند و پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين با حكمي از سوي شهردار منصوب شدند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، مسعود نصرتي ،شهردار با اعلام اين خبر در جلسه معاونين و مديران شهرداري گفت: با توجه به رايزني هاي صورت گرفته و مقتضيات پيش رو، پيشنهاد جابجايي مديران عامل دو سازمان پايانه هاي مسافربري و مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين مطرح شد.
نصرتي با اشاره به توانمندي مديران عامل اين دو سازمان، ابراز اميدواري كرد: با توجه به تجربيات آقايان فرازمند راد و عسگري، اميد است هريك در حوزه جديد كاري خود، با قوت و توان بيشتر نسبت به ارتقاي كيفي و كمي سازمان هاي متبوع خود اقدام كنند.
گفتني است سعيد فرازمند راد، مدير عامل سابق سازمان مديريت پسماندها به عنوان مدير عامل جديد سازمان پايانه هاي مسافربري و عباس عسگري مدير عامل سابق سازمان پايانه هاي مسافربري به عنوان مدير عامل جديد سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين منصوب شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط