برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در شبستان امام علی (ع) مسجد النبی(ص)