جلسه مشترک طاهرخانی شهردار قزوین و بیرانوندی مدیر عامل آبفای استان با حضور پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین