نشست هم اندیشی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهرهای استان قزوین با حضور شهردار قزوین