افتتاح سه دره سافاری پارک با حضور رییس سازمان محیط زیست کشور