پروژه تقاطع غير همسطح سيد حسن نصرالله يکي ديگر از پروژه هاي شاخص در بهبود حمل و نقل شهري مي باشد .اين پروژه که در منطقه شمال شرقي شهر و در محل تقاطع بلوار شهيد بهشتي و بلوار شهيد مدرس واقع شده به مدت 14 ماه توسط شرکت ملي ساختمان در حال اجراست. در تير ماه سال 1390 اين پروژه با طراحي شرکت مهندسين مشاور هراز راه آغاز شدکه حجم کلي خاکبرداري آن 192 هزار مترمکعب مي باشد، اين پروژه با 67 قطعه ديوار حايل با ارتفاع متغير 2 تا 9 متري به طول 804 متر در طرفين مسير زير گذر پروژه و عرض 24 متر مي باشد که اجراي فوندانسيون و آرماتوربندي ديوارهاي مذکور به طورکامل انجام شده است و 100 درصد ديوارهاي پروژه تا کنون بتن ريزي شده است. اين پروژه همچنين شامل 24 شمع و 4 سرشمع مزبور به آن است که بتن ريزي آنها به طور کامل به اتمامرسيده است.چهار عدد المان مستقر بر روي شمع ها نيز که با سازه مختلط فولاد و بتن در حال اجرا مي باشد 70 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است. پل هاي ضلع غربي و شرقي پروژه با فاصله مرکزي 130 متري از يکديگر با پيشرفت فيزيکي 90 درصدي در حال اجرا مي باشند و اين پروژه در پايان شهريور ماه 91 به بهره برداري خواهد رسيد.
معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين به عنوان متولي پروژه و شرکت هگزا به عنوان دستگاه ناظر مقيم در پروژه به فعاليت مشغول هستند
.

 

hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست.