تاریخچه کارگروه گردشگری شهرداری قزوین

 

 

 


امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است، شهرها مدیریت می‌شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین کنند. مدیریت شهری مرکب از سازمان‌های گوناگونی است که دو نهاد شورای‌اسلامی‌شهر و شهرداری، مهم‌ترین و مرتبط‌ترین نهادها با جامعه شهری هستند.
مدیریت شهری از نظر قانونی مأموریت و وظیفه مصرحی در رابطه با گردشگری ندارد، ولی قابلیت‌های اجرایی بالایی برای توسعه گردشگری در شهر و بهره‌مند ساختن جامعه شهری از مزایای آن دارد.
شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد مردمی می‌توانند نقش تأثیر‌گذاری در توسعه صنعت گردشگری ایفا نمایند و بدون شک با درنظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، توانایی تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری را داشته و همواره ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی شهر را از طریق رونق بخشی به مسائل گردشگری می‌توانند دنبال نمایند.
در قانون شهرداری‌ها، تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی شهر و مساجد و… را به صورت مستقیم یکی از وظایف شهرداری‌ها می داند. همچنین ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 115 قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، شهرداری‌ها را مکلف به انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی شهر و ایجاد ساز و کار مدیریتی مناسب در این حوزه می‌نماید و شوراهای اسلامی شهر ملزم به واگذاری درصدی از درآمد شهرداری‌ها متناسب با نیاز بافت‌های تاریخی شهرها به منظور مرمت بناها و بافت‌های تاریخی شهر توسط مدیریت ذیربط آن در شهرداری با نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌باشند.
بر همین اساس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین، در اواخر سال 1393 به دستور شهردار قزوین در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی، تشکیل و از فروردین ماه سال 1394 رسماً فعالیت‌های خود را آغاز نمود.
دستورالعمل تشکیل و شیوه‌نامه بهره‌برداری از کارگروه گردشگری شهرداری قزوین به‌منظور تسهیل فرآیند راه‌اندازی، بهره‌مندی از توان مشورتی مدیران ارشد مدیریت‌شهری و استفاده عملی از سرمایه‌های فکری و انسانی آحاد جامعه در دستورکار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین قرار گرفت.