قلعه شیرکوه

 

 

 

 

اين قلعه كه بيدلان نيز خوانده مي شود در نزديكي روستاي باغدشت و بر فراز قله اي كه ۱۸۵۱ متر از سطح دريا ارتفاع دارد واقع شده است . بايد اين دژ را از استراتژيك ترين قلاع دفاعي اسماعيليان برشمرد ، زيرا در محل تقاطع طالقان رود و الموت رود قرار گرفته و به خاطر تسلطش بر سراسر منطقه ، گلوگاه مهمي براي رويارويي با مهاجماني است كه به دره گام مي گذارند . راه دسترسي به دژ بيدلان بسيار دشوار است و به دره هايي با عمق بيش از ۶۰۰ متر منتهي مي گردد كه با ديواره هاي بلند و      برج هاي مستحكم تسخيرناپذير مي نمايد . وجود هشت مخزن بزرگ آب كه با عرض تقريبي ۱/۷۵ و درازاي ۶ تا ۱۶ متري در دل سنگ كنده شده اند از عزم جدي قلعه نشينان براي پايداري در محاصره هاي طولاني حكايت دارد .

ويژگي  منحصر به فرد دژ شير كوه قلعه اي ايذايي است كه در ۳/۵ كيلومتري غرب آن قرار دارد و برجك ناميده مي شود و براي اشراف كامل به عبور كنندگان از تنگه طالقان ساخته شده است كه با تعبيه دريچه اي در پايين آن بر سر مهاجمان سنگ و نفت شعله ور فرو مي ريخته اند . غير از بقاياي ديواره ها ، برج ها ، گذر گاه سر پوشيده و سنگرهاي نگهباني كنده شده در دل تخته سنگ ها تنوري سنگي به ارتفاع ۱/۶۰ و قطر ۱/۷۵ متر را بايد از آثار دژ شير كوه نام برد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها