آب انبار سردار (کوچک)

 

 

 

 

 

آبگير با شكوه ديگري توسط برادران سردار به سال ۱۲۲۹ در شمال مسجد – مدرسه سردار ساخته شده كه از نظر وسعت و ظرافت بسيار چشمگير است . مخزن پلاني مربع به ابعاد تقريبي ۲۰متر دارد كه در مركز اين مربع ستون عظيمي قرار گرفته كه اندازه جرز هر ضلع آن ۴ مترمي باشد و بار  چهار تويزه را تحمل مي كند . به اين ترتيب پلان مربع آبگير در سقف به چهار مربع كوچكتر تقسيم شده و هر يك از اين قسمت ها توسط گنبد خفته اي پوشش شده است كه در مركز هر گنبد بادگير يا بخاركش  كوچكي تعبيه شده كه كار تهويه را انجام مي دهد . طاقنماهاي دو طرف سردر ورودي كه با كاشي كاري تزيين شده ، رسمي بندي سردر ، قطر جرزهاي ۳/۱۰ متري مخزن ، راه آب سي و هشت پله اي ، كتيبه مرمر به نستعليق جلي ، ازاره سنگي پلكان و تزيينات كاشي و آجر تشخص ويژه اي را به اين آب انبار بخشيده است .اين آبگير با گنجايش ۳۸۰۰متر مكعب بزرگترين آب انبار قزوين به شمار مي آيد.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها