مسجد سنجیده

 

 

 

 

 

 

يكي از مساجد كهن شهر است كه در محله درب ري به جاي آتشكده اي در همان محل بنا شده و تاريخ دقيق ساخت آن معلوم نيست. ولي با قراين موجود بايد آن را از آثار دوره سلجوقي دانست . با اين كه مدرسه پيوسته به مسجد كاملا" از بين رفته و بخش زيادي از كتيبه هاي داخل آن فرو ريخته، هنوز از استحكام و شكوه خاصي نشان دارد. مزار موجود در كهن ترين بناي مسجد كه در سردابي قرار گرفته ناشناخته مانده و انتساب آن به حسن صباح پذيرفته نيست.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها