سمنو پزان

 

 

اين آيين توسط بانوان – و بيشتر به صورت گروهي – انجام مي گيرد و سرشار از اعتقادات مذهبي است. زمان نسبتا" طولاني تهيه و پخت سمنو، آن را با آداب ويژه و رمزآلودي آميخته كه با مشاركت همسايگان و نيّت خاص هر يك از آنان صورت مي پذيرد.