قز قلعه

 

 

 

 

 

 

در ۲۰ كيلو متري شهرستان تاكستان و در كنار روستاي آبكلو بر فراز كوه سنگي يگانه اي بقاياي دژ عظيم و شكوهمند قز قلعه قرار دارد كه از كيلومترها دورتر قابل مشاهده است . اين قلعه از سه طرف به پرتگاه هاي عميق منتهي مي شود و تنها راه ورود به آن از سوي جنوب است . ديواره بلندي كه با سنگ لاشه و ملاط بر آمده و ضخامت آن افزون بر ۳/۶۰ متر است از استحكام و پايداري اين دژ دفاعي حكايت دارد. چشم انداز وسيع و اشراف بر تمام دشت گسترده قزوين ، تركيب شگفت آور سنگ لاشه با آجر ، فرو رفتگي ها و برجستگي هاي موزون در سطح ديواره قلعه،  تزيينات بسيار زيباي مقرنس و طرح هاي ديگر از جمله ويژگي هاي قز قلعه به شمارمي روند كه از دوره ساساني پا بر جا مانده اند .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها