آب انبار ملاوردیخانی

 

 

 

 

 

در قسمت شمالي مسجد و مدرسه ملا ورديخان ، آبگيري است كه به گواهي كتيبه نستعليق ممتاز مرمرين آن در سال ۱۱۷۷ بنا شده و به سال ۱۲۵۱ مرمت گشته است . باني اول و دوم آن مولا ورديخان نام داشته است . خان اول معاصر كريم خان زند و خان دوم نواده وي بوده است . تركيب متناسب سنگ و كاشي در تزيين سردر اين آب انبار فوق العاده چشمگير است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها