میمون قلعه

 

 

 

 

در جنوب شهر قزوين قلعه اي در دو طبقه با دهليزهاي عمود بر هم و اتاق هاي جانبي وجود دارد كه گنبد ميانيش  فرو ريخته و بقايايي از هشت برج آن باقي است . عده اي آن را مهمان قلعه خوانده و گروهي به ميمون بن عون كاتب – سردار موسي الهادي عباسي– در قرن دوم نسبت مي دهند . اين قلعه بنايي است مربع شكل به ابعاد تقريبي ۷۰*۷۰ متر كه از خشت هاي ۳۰*۳۰ سانتيمتر با ملاط شفته ساخته شده است . طبقه زيرين ميمون قلعه از شرق تپه با سه تونل به غرب تپه منتهي مي گردد و يك تونل  شمالي – جنوبي اين تونلها را به هم متصل مي سازد . برخي از سفالينه هاي به دست آمده در قلعه نشان از كاربرد آن تا دوره آل بويه دارد .

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها