آب انبار مسجد جامع

 

 

 

 

كهن ترين آب انبار موجود قزوين در شمال جلو خان مسجد جامع قرار دارد كه به سال ۱۰۹۳ قمري توسط علي خان نامي يكي از اميران شاه سليمان صفوي ساخته شده است . يكي از دو گوشوار طرفين سردر آب انبار از بين رفته و از تزيينات متعارف نيز نشاني نيست. مسقف راه شير به شكل طاق آهنگ با قوس تيزه دار ساخته شده و دو فضا با طاق چهار بخشي در ابتدا و انتها ي آن قرار دارد و سقف مشبكي در وسط كار تهويه را انجام مي دهد . مخزن آبگير كه گنجايش ۱۸۰۰ متر مكعب آب دارد با شيوه دو تويزه آجري و سه گنبد پوشش يافته و پلكاني جداگانه براي لايروبي دارد . قطر ديوارهاي چهار سوي مخزن به ۲/۴۰ متر مي رسد .  اتصال به شبكه اگوي شهري ، كتيبه مرمرين به خط نستعليق ممتاز ، راه شير چهل پله اي و كف سازي آجري كه نحوه عايق بندي آن بسيار مهم است از ويژگي هاي اين آب انبار به شمار مي رود.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها