امامزاده كمال ضيا آباد

 

 

 

 

 

 

بناي تمام آجري امامزاده كمال در كنار شهر ضياآباد قرار گرفته وداراي پلاني شش ضلعي است كه طول هر ضلع آن به حدود چهار متر مي رسد و از بيرون طاقنماهايي با قوس پنج و هشت دارد كه يك در ميان وسط آنها نور گيري تعبيه شده است . بر روي طرح شش ضلعي بدنه ، گردني به شكل استوانه اي با ارتفاع ۴۰/۱ متر بر پا شده و پس از آن با ظرافت خاصي يك قطار بندي آجري دندانه دندانه به وجود آمده و سپس گنبد آجري رك خوش تناسبي بر فراز آن ساخته اند . بر اساس كتيبه سنگي امامزاده اين بنا در سال ۸۶۱ قمري احداث شده است .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها