جشن زیتون

 

 

استان قزوین پس از استان گیلان دومین تولید کننده زیتون در سطح وسیع است. لذا جشن زیتون در هنگام برداشت این محصول در این منطقه رواج دارد. معمولا کشاورزان از اوایل مهر شروع به چیدن زیتون می کنند و به دلیل فراوانی آن تا اواخر این ماه به طول می انجامد.