جشن فندق

 

 

استان قزوين پس از گيلان دومين توليد كننده عمده فندق كشور محسوب مي شود . در بيش از هفتاد روستاي رودبار شهرستان و الموت حدود ۱۶۰۰۰نهال بارور فندق وجود دارد كه چهار نوع : زر آبادي ، بادامي ، سياه بومي و سفيد در آن به عمل مي آيد. به جز رقم بادامي – كه كشيده است – بيشتر به شكل گرد و دو پهلو و داراي مغزي سفيد و با طعم شيرين و معطر هستند . در سال هاي اخير با تشكيل تعاوني هاي صنفي ، كاشت و برداشت فندق رونق افزون تري يافته و بخش قابل توجهي از محصول به بازارهاي اروپايي صادر مي شود . جشن فندق چين يكي از مراسم به ياد ماندني ، پر نشاط و زيباي مردم منطقه است كه در واپسين هفته مرداد ماه در باغستان هاي سر سبز بخش رودبار شهرستان برگزار مي گردد. در اين آئين علاوه بر ارائه موسيقي محلي و فولكلوريك ، لافند بازي ، آتش بازي ، ورزش هاي بومي و ديدار از جاذبه هاي طبيعي ، صعود سراسري به قلعه تاريخي لمبسر انجام مي پذيرد و بسيار شور انگيز است. در حاشيه جشن ، فروش محصولات محلي و صنايع دستي در بازارچه هاي ويژه رونق فراواني دارد.